Specialutformning av containers, allt från enkel el-installation, isolering och montage av en extra gångdörr till kompletta containerbyggen som t ex anläggningar för brandövningar, verkstadscontainer, labbcontainer, hydraulcontainers, ställverkscontainer etc. Så långt det är möjligt försöker vi anpassa en eller flera standardcontainers men går inte detta så bygger vi även ”stållådor eller inneslutningar” som är anpassade för det ändamål som kunden önskar. Här nedan kan du se exempel på hur vi kan bygga om containers för olika projekt.