Om Open Top Container:
Open Top Containers är Sjöcontainers som försetts med avtagbart pressenningstak. Det avtagbara taket gör att Open Top Containers är speciellt lämpliga för användning vid traverslastning.