Om isolerad container:
Vi tillhandahåller fabriksisolerade begagnade sjöcontainers. Våra isolerade containers består av 10 cm skumplastisolering och aluminiumprofiler på golvet. Isolerade containers fungerar exempelvis utmärkt som förrådsutrymme. I princip kan man säga att det finns två olika sorters ISO-Containers, stålcontainers och sandwich containers. Stålcontainrarna är i sitt ursprungsskick inte isolerade. Sandwich containrar är isolerade från början.