Om Volymontainer:

Volymcontainers är Sjöcontainers som är något högre och/eller bredare än standard.